Tirsdag 24. mai ble det arrangert informasjonsmøte for nye skoler som har blitt med i Lektor 2-ordningen våren 2011. 4 ungdomsskoler og 7 videregående skoler i Agder er med på ordningen som skal bidra til økt interesse for realfag gjennom samarbeid skole-bedrift.Aktuelle samarbeidsbedrifter var også tilstede.Fylkesrådmann i Vest-Agder, Tine Sundtoft, prosjektleder for Lektor 2, Egil Olsen og Lektor 2 koordinator i Agder, Anne Vegusdal satser på at Lektor 2-ordningen vil gi styrket samhandling mellom skole og arbeidsliv og gi et positivt bidrag til landsdelens utvikling framover.

Lektor 2 ordningen er forankret i den nasjonale satsingen på realfag og innebærer at fagpersoner fra arbeidslivet blir knyttet til undervisning. Ordningen omfattervideregående skoler og ungdomsskoler. Målet er primært å gi elever økt læringsutbytte i realfagene, stimulere elevenes interesse for realfag og å gi dem en økt forståelse for bruken av fagene i arbeidslivet. Ordningen skal bidra til økt rekruttering til realfag og utvikle relasjonene mellom skole og arbeidsliv. Ordningen ble pilotert i skoleåret 2009/10 og 2010/11. Kunnskapsdepartementet har bestemt at Lektor2-ordningen fra og med skoleåret 2011/12 går over i til å være et prosjekt med varighet ut strategiperioden for realfagstrategien Realfag for framtida 2010- 2014.

Prosjektledelsen er lagt til Naturfagsenteret. En ressursgruppe bestående av representanter for Utdanningsforbundet, NITO, TEKNA, NHO, Norsk industri og KS og Kunnskapsdepartementet støtter arbeidet.

I prosjektet er det engasjert koordinatorer for ulik regioner i landet, stort sett fylkeskommunevis. Koordinatorene er personer med bakgrunn fra både skole og arbeidsliv som skal arbeide aktivt med skolene under opprettelse av kontakt med arbeidslivspartnere og videre under etablering av samarbeidskontrakt og handlingsplan for undervisningsopplegg.

Fra og med våren 2011 har ordningen blitt utvidet til nærmere 140 skoler på landsbasis, antall deltakerskoler i Agder økte nylig fra 3 pilotskoler til totalt 11 skoler.

Pilotskolene i Agder som allerede har deltatt to år er Holte skole i Kristiansand, Stuenes skole i Arendal, samt Arendal videregående skole.

Nye deltakerskoler fra Agder er Valle skule, Flekkefjord ungdomsskole, Lister videregående skole, Mandal videregående skole, Byremo videregående skole, Vågsbygd videregående skole, Vennesla videregående skole og Kristiansand Katedralskole Gimle.

Fylkesrådmann i Vest-Agder, Tine Sundtoft, ønsket velkommen til første del av møtet for pilotskoler og deres samarbeidsbedrifter. Hun fremhevet blant annet betydningen av å hente ut det potensialet som ligger hos elevene, der Lektor 2 kan bidra ved å tenne en gnist. Lektor2-ordningen styrker i tillegg samhandlingen mellom skole og arbeidsliv, et positivt bidrag til landsdelens utvikling fremover.

Kjell Holthe, tillitsvalgt fra Tekna og medlem av styringsgruppen for MNT-forum (Forum for matematikk, naturfagene og teknologi), ønsket velkommen til nye skoler og aktuelle samarbeidsbedrifter.

Prosjektleder for Lektor2, Egil Olsen fra Naturfagsenteret i Oslo, informerte om Lektor 2 i et nasjonalt perspektiv. Tilbakemeldingene fra både skoler og bedrifter er positive. Koordinator for Lektor 2 i Agder, Anne Vegusdal, informerte om status i Agder-fylkene. Pilotskoler og deres partnerbedrifter orienterte om deres positive erfaringer i Lektor2. Elevenes kontakt med arbeidslivet gir innblikk i fagenes anvendelse i praksis og dermed også litt svar på det alltid like aktuelle spørsmålet: “Hvorfor skal vi lære dette?”
Les mer om Lektor 2-ordningen


av Kyllesdal, Lene Ragnhild/ Macdonald, Cheryl, publisert 19. januar 2012 | Skriv ut siden