Det er nå mulig å søke midler til forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet i regi av frivillige organisasjoner. Formålet med ordningen er bedre folkehelse gjennom økt aktivitet i befolkningen. Ordningen skal stimulere til lokalbaserte lavterskelaktivitetet for barn og unge som faller utenfor de ordinære idretts- og aktivitetstilbudene, og for grupper som krever spesiell tilrettelegging.


SØKNADSFRIST 1. JUNI 2011Søknaden sendes til folkehelsekoordinatoren i den kommune laget/organisasjonen hører til. Søknadsskjema finner du her, og adresser til kommunale folkehelsekoordinatorer finner du her.
Stavgang på torgetKun organisasjoner som søker midler til regionale prosjekter, søker direkte til Vest-Agder fylkeskommune: Vest-Agder fylkeskommune,  v/Anette Vesterskov Pedersen, Pb. 517 Lund, 4605 Kristiansand.

av Macdonald, Cheryl/Kittelsen, Jannike, publisert 27. mai 2011 | Skriv ut siden