Alle er velkomne til offisiell åpning av Kleppland fornminnepark i Søgne tirsdag 24. mai. Søgnes ordfører Solveig Kjelland Larsen åpner parken klokken 12.00. Det vil også bli gitt informasjon om området ved fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar og lokalhistoriker Jostein Andreassen. Det blir også en spesiell opplevelse når det blir utdelt av smaksprøver av lammelår kokt i en over 1.400 år gammel kokegrop. Skoleklasser vil ha aktiviteter i området fra klokken 10.00. Det er Søgne kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Den kulturelle skolesekken som står for arrangementet.

Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø bevilget i april 40.000 kroner til Søgne kommune som bidrag til at kommunen sikrer allmennhetens tilgang til det prioriterte fornminneområdet. Kleppland fornminnepark ligger nord for E39 i Søgne. Kleppland var i middelalderen et sentralt sted i denne delen av fylket. Her lå blant annet tingstedet for Kleppland skipreide. På gården er det som etter tradisjon var selve tingstedet, bevart. I tilknytning til dette området ligger dessuten gravminnet Tingsteinen og flere bautasteiner.

Det har vært utført arkeologiske registreringer og utgravninger i området i flere omganger, første gang så tidlig som i 1868, og senest i 2009. En gravhaug som ble undersøkt av arkeologer i 1967, er i dag delvis rekonstruert på Søgne gamle prestegård.

I senere år er det gjennomført omfattende arkeologiske utgravinger i området. I 2007 fant man etKleppland fornminnepark i Søgne felt med kokegroper i tilknytning til Tingsteinen. To år senere avdekket man en større gravplass fra vikingtid lenger vest på Kleppland.

Siden 2007 har Fylkeskonservatoren samarbeidet nært med Søgne kommune for å bevare Klepplandsmonen som fornminnepark. Tingsteinen og en kokegrop fra jernalderen er restaurert, og det er foretatt beplantning i området. Sist høst ble det utarbeidet og montert to opplysningsskilt i fornminneparken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden