Få med deg et helt spesielt arrangement i sommer i den øverste fjellheimen i Agder. Søndag 14. august kan du oppleve et unikt kulturarrangement inne ved Gamle Bossfjellhyttene. Foredrag om Thorvald M. Heiberg som eide over en million mål hei i fjellheimen mellom Ryfylke og Setesdal. Det blir også fortelling om stedet og eksotisk trofèjakt etter reinsdyr for 100 år siden. Videre vil det bli redegjort for planer for renovering av hyttene. Det blir underholdning og salg av mat og drikke.

For deltakere er det fremmøte klokken 11.00 på dammen ved Roskreppfjorden for guidet tur inn til Statskog sin hytte ved Bottnsvatn eller klokken 12.00 for båttransport inn Roskreppfjorden eller alternativt fremmøte klokken 13.00 ved Statskoghytta ved Bottnsvatn

Thorvald Meyer Heiberg ble født i 1875. Han vokste opp i Heiberghuset, midt på Karl Johan. Dette var i en tid med store klasseskiller og han hørte absolutt til overklassen. Han vokste opp i et miljø som var sterkt knyttet til jakt og friluftsliv. Heiberg kjøpte opp store heieområder, i løpet av noen få år hadde han et sammenhengende område med over en million mål hei i fjellheimen mellom Ryfylke og Setesdal.

Heiberg delte den store eiendommen inn i ulike jaktfelt og bygde jakthytter her. Hyttene hadde høy standard i komfort og utstyr. Han likte å eksponere kulturkollisjonene som kjennetegnet livet hans, fine pjolterglass og franske aviser på jakthytta ble et bilde på spennet mellom verdensmannen og heiatraveren. Han leide ut terreng til rikmannsjakt. Han rettet seg mot det internasjonale markedet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden