Hvert år den 31. mai markeres “Verdens tobakksfrie dag”. Dette er en markering i regi av Verdens helseorganisasjon (WHO) som også fastsetter et tema. Årets tema er “Stopp salg av tobakk til unge”. Kommunene er blitt oppfordret til å markere dagen lokalt og koble det til FRI-programmet. Tobakksfrie barn og unge står i fokus i år og en ønsker å stoppe nyrekruttering av røykere. Det er laget en egen plakat til utdeling på stand og til utdeling til utsalgssteder for tobakk. Plakatene kan også brukes på ungdomsskoler og de videregående skolene.

Aldersgrensen for kjøp av tobakk er 18 år. Studier viser at de unge i stor grad kjøper sigaretter og snus til sitt eget forbruk selv om det er forbudt å selge tobakk til mindreårige.
Mer informasjon om Verdens tobakksfrie dag finner du her på linken til Helsedirektoratets nettside.
For mer infomasjon se linken her til nettsiden til SIRUS.
Verdens tobakksfrie dag plakat

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mai 2011 | Skriv ut siden