Regjeringen besluttet fredag hvordan spillemidlene til idrettsformål i 2011 skal fordeles i år. Det er fordelt 683,45 millioner kroner til nybygg og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene. Av disse mottar Vest-Agder 26,65 millioner kroner hvorav 23,42 millioner kroner skal benyttes til ordinære idrettsanlegg og de resterende 3,23 millioner kroner til nærmiljøanlegg. - Tilskudd til bygging av anlegg er det viktigste virkemiddelet staten har for å skape idrettsaktivitet for barn og ungdom. Tilgjengelighet på anlegg i nærområdet er avgjørende for å kunne legge til rette for idrett og fysisk aktivitet, sier statsråd Anniken Huitfeldt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden