Listerrådet har tatt initiativ overfor Olje- og energidepartementet om at base- og logistikkfunksjoner knyttet til feltene i Ekofisk-området må lokaliseres i Listerregionen . Fylkesordfører Thore Westermoen har nå sendt brev til Olje- og energiminister Ola Borten Moe hvor han bekrefter at Vest-Agder fylkeskommune verdsetter og støtter initiativet fra Listerrådet. -Jeg vil anmode Olje- og energidepartementet om at det i forbindelse med behandlingen av utbyggingsplanene for Ekofisk Sør og Eldfisk II fastlegges konsesjonsvilkår om lokalisering av base- og logistikkfunksjoner i Farsund kommune, skriver Westermoen i brevet.

Fylkesordføreren gjør det i brevet klart at Vest Agder ønsker å få flere direkte ringvirkninger av oljevirksomheten, ut fra den sentrale beliggenhet fylket har i forhold til aktiviteten på sokkelen. Han peker også på at Listerregionen har behov for en utviklingsstimulans med utgangspunkt i levekårsutvikling og avviklingen av rørbeleggingsaktiviteten til Bredero i Lundevågen i Farsund. -Lundevågen har den korteste - og mest miljøvennlige seilingstiden til feltene. I tillegg har Lundevågen gassterminal som muliggjør anvendelse av gassdrevne forsyningsskip. Havneforholdene er gode, og jeg mener bruk av Lundevågen vil være fordelaktig for selskapene som arbeider på Ekofisk oo andre installasjoner, skriver Westermoen.

av admin, publisert 2. mai 2011 | Skriv ut siden