Søgne kommune har vedtatt å bygge nytt bibliotek som en integrert del av rådhuset på Tangvall. Kommunen søker Vest-Agder fylkeskommune om tilskudd til byggeprosjektet. Kvinesdal kommune søker også Vest-Agder fylkeskommune om tilskudd til finansiering av utvidelse av Kvinesdal Kulturhus. Fylkestinget besluttet tidligere denne uken at fylkeskommunen skal gi et tilskudd på åtte millioner kroner til prosjektet i Søgne og fem millioner kroner til prosjektet i Kvinesdal. Av midlene til Kvinesdal disponeres tre millioner kroner til første byggetrinn som omfatter utvidelse av biblioteket og to millioner kroner til andre byggetrinn som vil gi Kvinesdal en ny kinosal.

Kvinesdal kommune åpnet i 1985 Kvinesdal Kulturhus med kultursal, bibliotek og vestibyle, samt diverse garderobeanlegg, tekniske rom og møterom. Bygget er nå 26 år gammelt og har vært besøkt av i gjennomsnitt 60 000 hvert år. Kvinesdal Kulturhus er den viktigste kulturelle møteplassen i kommunen. Utvidelsen av kulturhuset er delt opp i to byggetrinn og er planlagt realisert i 2014.

Biblioteket i Søgne er i dag plassert i kjelleren i rådhuset. Lokalene betegnes som lite funksjonelle for et moderne bibliotek. Den løsningen man ser for seg i dag er at hele biblioteket flyttes opp i første etasje med alle publikumstjenester samlet på ett plan. Magasiner, møterom og liknende kan fortsatt bli værende i kjellerlokalene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. juni 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer