Fylkesutvalget vedtok i sitt møte 7. juni å bevilge en kvart million kroner til prosjekt om regionale sykkelruter i Midt-Agder regionen – med Midt-Agder Friluftsråd som prosjektleder. Friluftsrådet har gitt fylkeskommunene en tilbakemelding på de sykkelrutene hvor arbeidet med å utarbeide selve traseen kan påbegynnes i 2011. I forprosjektet ble det presentert til sammen 10 regionale sykkelruter.

 I 2011 vil Midt-Agder friluftsråd jobbe videre med å finne en løsning på skiltplanen sammen med Statens Vegvesen. Videre vil Friluftsrådet jobbe mot kommunene for å avklare kvaliteten på underlaget/dekket til de ulike sykkelrutene, samt jobbe mot grunneiere for å få til avtaler om trasévalg for alle sykkelrutene.

Prioriterte ruter:

Midt-Agder Friluftsråd melder at sykkelrutene nr 1: Trysfjord – Harkmarkfjorden, kr 50.000 (Vest-Agder), nr 2: Tangvall – Årstøl/Auslandsvannet, kr 115.000 (Vest-Agder), nr 10: Kristiansand – Justvik, 47.500 (Vest-Agder) - samt rute nr 6: Birkenes – Lillesand, kr 125.000 (Aust-Agder) er de rutene hvor arbeidet raskest kan igangsettes, og dermed vil bli prioritert.

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Oddmund Frøystein, tlf.92013928

Leder av fylkesutvalget: Thore Westermoen, tlf. 90925978

av Macdonald, Cheryl, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)
Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)