Stor oppmerksomhet om regionplanarbeidet på Agder

Fra 1998 til 2011 er det totalt investert rundt 55 millioner kroner til tilrettelegging av holdeplassene i Kristiansand. Dette omfatter både statlige tilskudd og betydelige lokale egenandeler på statlig, fylkeskommunal og kommunal vei. -Det er en betydelig satsing. Utfordringene fremover handler som alltid ikke minst også om økonomi. Vi har nådd en viktig milepæl med at 60 prosent av holdeplassene i Kristiansand nå er tilrettelagte, men vi er ikke ferdige. Samarbeidet og innsatsen videreføres. Det er søkt tilskuddsmidler også for 2012 med lokale egenandeler, og arbeidene vil bli videreført i stadig nye ruteområder, sa fylkesordfører Thore Westermoen på et seminar om tilrettelagt kollektivtransport i Kristiansand i går.

-De fleste av oss opplever sikkert å være funksjonshemmet i kortere eller lenger perioder av livet vårt. Da trenger vi tilrettelagte bolig, arbeidsplass, transport og kulturaktiviteter. Da trenger vi tilrettelagte bolig, arbeidsplass, transport og kulturaktiviteter, sa fylkesordføreren.

Han opplyste at det er regnet at rundt 20 prosent av befolkningen har problem med å nytte kollektivtransport på grunn av manglende tilgjengelighet. -Universell utforming i transport vil si at alle skal kunne benytte seg av det ordinære tilbudet i så stor grad som mulig, uten behov for bistand. I denne forbindelse er det viktig å være oppmerksom på behovet for universell utforming

Eksempel på tilrettelagt Metroholdeplass i Kristiansand
Eksempel på tilrettelagt Metroholdeplass i Kristiansand
av infrastrukturen rundt selve transportmidlene. Det nytter lite at bussen har god tilgjengelighet dersom holdeplasser, informasjon og andre tjenester knytet til reisekjeden ikke er tilgjengelige. Infrastruktur må omfatte alt fra de enkle stoppestedene i veikanten uten utstyr og til knutepunkt i friluft og busstasjoner, sa Westermoen.

Han kunne opplyse at Vest-Agder var tidlig ute og har jobbet systematisk lenge. Det startet med et forsøksprosjekt som fikk betydning for utforming av strategier: ”Bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede” i 1998 med tilrettelegging av bussruten Kjos Haveby – Eg. Det var et lite prosjekt, men med stor betydning for valg av strategier for arbeidet.Senere fulgte metroprosjektet og andre initiativer. -Mange ser til Vest-Agder - og vi får ros fra Samferdselsdepartementet og andre for at vi er kommet godt i gang, sa fylkesordfører Wetermoen.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer