I forbindelse med utstillingen "Augandzi - Agder i trollspegelen", en arkeologisk utstilling om folkevandringstida, er en rekke spennende gjenstander på utlån fra bl.a Kulturhistorisk museum ved  Universitetet i Oslo og Nationalmuseet i København. Utstillingen er et ledd i Vest-Agder fylkeskommunes arbeid med formidling av fylkest forhistori, og bygger på et samarbeid med de samme institusjonene som nå låner oss gjenstandene.Fylkesordfører Thore Westermoen deltar på den offisielle åpningen lørdag 4. juni kl. 13, sammen med ordfører i Åserel kommune, Oddmund Ljosland. Også fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar og representant fra Kulturhistorisk museum.

Gjenstand fra Folkevandringstiden,utlånt fra Kulturhistorisk museum
Gjenstand fra Folkevandringstiden,utlånt fra Kulturhistorisk museum
Glass fra folkevandringstiden, utstilt i Åseral.
Glass fra Folkevandringstiden, utstilt i Åseral.

av Macdonald, Cheryl, publisert 1. juni 2011 | Skriv ut siden