Fylkeskommunen med i nytt europeisk territorialt samarbeid

Kollektivtransporten i Kristiansands-regionen finansieres i dag med rundt 25 prosent eller 25 millioner kroner av driften ved hjelp av belønningsmidler. Belønningsmidlene går til spesielle rabattordninger som blant annet flexikort og til bedret rutetilbud i regionen. I 2013 opphører belønningsavtalen som Kristiansandsregionen har med Samferdselsdepartementet og dermed bortfaller 25 millioner kroner i forhold til å opprettholde dagens kollektivtilbud. Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag, mot stemmene fra AP og en av KrFs representanter, et forslag fra Høyre om at det legges til grunn at kollektivtrafikken skal opprettholdes på minst dagens nivå. Hovedutvalgets flertall ønsker ikke å bruke bompenger til drift av kollektivtrafikken så sant andre realistiske finansieringsmuligheter finnes.

Hovedutvalget ber administrasjonen om å arbeide videre med finansiering av kollektivtrafikken ut fra følgende prioriteringer og føringer:

- Ut fra sterke signaler på partienes landsmøter våren 2011 er det sannsynlig at både statsbudsjettene for 2012 og 2013 samt Nasjonal Transportplan for perioden fra 2014 til 3023 vil bedre kollektivtrafikkens rammevilkår vesentlig.

- For ikke å tape tid arbeides det parallelt med dette videre med vurderinger om alternativ finansiering av kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen basert på vurderinger administrasjonen hadde fremlagt for utvalget til dagens møte.

- I tillegg skal det utredes mer konkret hvilke konsekvenser en finansiering av bortfall av belønningsmidler over fylkeskommunens budsjett vil ha både for samferdselssektoren separat og for fylkeskommunens samlede virksomhet.

Hovedutvalget vil at saken skal legges frem på nytt i løpet av høsten 2011 når de vurderinger og utredninger som hovedutvalget etterspør er foretatt og forslaget til statsbudsjett for 2012 er kjent.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer