Det er henta inn tung nasjonal og internasjonal valekspertise for å evaluere forsøket. Institutt for samfunnsforskning skal saman med Norsk institutt for by - og regionforskning (NIBR), Uni Rokkansenteret, Universitetet i Oslo og Norsk Regnesentral utføre den største delen av forskingsoppdraget. Ein mindre del av oppdraget blir utført av International Foundation for Electoral Systems (IFES), ein amerikansk organisasjon med over 20 års erfaring på valområdet.

Til saman har dei to forskingsmiljøa brei erfaring og kompetanse innanfor forsking på lokaldemokrati, val og valåtferd blant veljarane, og elektroniske løysingar for demokrati og røystegjeving.

Etter planen skal resultatet av forskinga vere klart innan hausten 2012.


av Torkelsen, Jan H., publisert 3. juni 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer
 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer