Det er henta inn tung nasjonal og internasjonal valekspertise for å evaluere forsøket. Institutt for samfunnsforskning skal saman med Norsk institutt for by - og regionforskning (NIBR), Uni Rokkansenteret, Universitetet i Oslo og Norsk Regnesentral utføre den største delen av forskingsoppdraget. Ein mindre del av oppdraget blir utført av International Foundation for Electoral Systems (IFES), ein amerikansk organisasjon med over 20 års erfaring på valområdet.

Til saman har dei to forskingsmiljøa brei erfaring og kompetanse innanfor forsking på lokaldemokrati, val og valåtferd blant veljarane, og elektroniske løysingar for demokrati og røystegjeving.

Etter planen skal resultatet av forskinga vere klart innan hausten 2012.


av Torkelsen, Jan H., publisert 3. juni 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer