En undersøkelse viser at kommune-Norge virkelig er i ferd med å ta i bruk sosiale medier. Hele 58 prosent har sosiale medier i bruk, og i løpet av året øker tallet til over 70 prosent. Vest-Agder fylkeskommune har tatt i bruk Twitter http://twitter.com/#!/VestAgderfylke . Her legges det ut både nyhetssaker og pressemeldinger fra fylkeskommunen. Følg linken og bli blant de som følger fylkeskommunens nyhetsformidling på Twitter. En del prosjekter og aktiviteter somblant annet kulturkortet for ungdom er også aktiv på facebook. Fylkeskommunen vurderer også å ta i bruk facebook generelt og vil se på det i forbindelse med en pågående gjennomgang av informasjons/kommunikasjonsaktiviteten.

Bruksområdene for sosiale medier så langt har vært tett knyttet til fylkeskommunenes og kommunens tjenestetilbud. Framover vil flere kommuner og fylkeskommuner ha større fokus på dialogen med innbyggerne i politiske diskusjoner og prosesser. -KS ønsker med undersøkelsen å bidra til mer kunnskap og økt bevissthet om kommunesektorens bruk av sosiale medier. Dette gjelder både i rollen som samfunns- og lokaldemokratiutvikler og som tjenestetilbyder, sier direktør for innovasjon og utvikling i KS Trude Andresen.

Et hovedfunn er at mange kommuner bare bruker sosiale medier som en enveis informasjonskanal, selv om de fleste mener at sosiale medier dreier seg om – eller rettere sagt burde dreie seg om dialogbasert kommunikasjon. Bruk av sosiale medier krever tilstrekkelig med ressurser og kompetanse, intern organisering, strategisk forankring og ikke minst evne til å skape dialog. Disse faktorene oppleves også som de største hindringene for å ta disse mediene i bruk.
Rapport (pdf-versjon)Sammendrag (pdf-versjon

Kilde KS

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. juni 2011 | Skriv ut siden