Ny nettportal med råd om klimatilpasning

Innovasjon Norge deler kvart år ut Bygdeutviklingsprisen - påmeldingsfristen er 1. juli 2011. Prisen er ein bedrifts- og næringsutviklingspris for dei som har etablert ei vellukka bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressursar. Har du starta ei vellukka bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressursar? Da kan du vinne 200 000 kroner. Det vert kåra ein vinnar i kvart fylke som får 50.000 kroner. Vinnarane deltek i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 200 000 kroner.

Påmeldingsfrist er 1. juli 2011.
Vi søker bedrifter eller personar med næringsverksemd i tilknytning til landbrukseigedommar. Kandidatane vert vurdert etter følgjande kriterier:
* Nyskaping/originalitet
* Økonomisk resultat/lønsemd
* Sysselsetting, særleg for kvinner og ungdom
* Sosial og miljømessig berekraft, herunder utnytting av lokale ressursar, fortrinn og ringverknader i lokalsamfunnet
Formålet med prisen er blant anna å synliggjere gode resultat frå landbrukstilknytta næringsutvikling.

http://www.innovasjonnorge.no/Landbruk/Vinn-Bygdeutviklingsprisen-2011/

av Egeli, Berit, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden