Nå er Hollenderbyen internasjonale ressurssenter for byggeskikk offisielt åpnet i Flekkefjord. Senteret er et samarbeid mellom Flekkefjord kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Senteret skal arbeide for å bevare og utvikle kompetanse som er nødvendig for å bevare trebebyggelsen som Flekkefjord og mange andre kystbyer er preget av. Men senteret skal også arbeide for innovasjon innen trebyggeri. Senteret som ligger i Dr. Krafts gate skal arbeide for å bli et regionalt kompetansemiljø innen trebebyggelse.

Bakgrunnen for senterets opprettelse var Trebiennalen 2010 som ble holdt i Flekkefjord. Denne omfattende hendelsen med to store konferanser, seminar, en rekke utstillinger samt byvandring, var så vellykket at de involverte raskt fant ut at dette måtte føre til noe mer permanent, det forteller Kristin Syvertsen i Vest-Agder fylkeskommune. Også Terje Damman (leder av hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø i fylkeskommunen) trakk fram det gode samarbeidet da han deltok på åpningen.
- Et slikt senter kan øke og gi ny bevisstheten rundt trebebyggelse og den lokale kontakten er kjempeviktig. Nærhetene til de som eier slike hus er utrolig viktig, sier fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar i forbindelse med åpningen.
Avisen Agder har laget en video fra åpningen. Den kan du se her.

av Macdonald, Cheryl, publisert 24. juni 2011 | Skriv ut siden