Oxford Research har fått i oppdrag å følge med på Interreg IVA-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak. Vest-Agder fylkeskommune er med i dette interregionale programmet. Oxford Research vil se på i hvilken grad programmet påvirker næringsliv, kunnskap- og innovasjonsprosesser, samt den fysiske, planmessige og organisatoriske samhandlingen i regionen Øresund-Kattegat-Skagerrak.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. juni 2011 | Skriv ut siden

19. mars samles jenter fra hele Sørlandet til teknologidag på Universitetet i Agder i Grimstad Jenter som har valgt teknologi vil fremstå som forbilder og fortelle om utdanning og yrker. Det blir inspirerende Tekno-show og spennende presentasjoner. Kort sagt - en teknologisk opplevelsesdag. Vest-Agder fylkeskommune er en av samarbeidspartnerne bak arrangementet. Påmelding må foretas innen 12. mars til fred.skagestad@nho.no på telefon: 900 78 066