Europakommisjonen la 22. juni frem et forslag til direktiv om energieffektivisering som stiller krav til kommuner og fylkeskommuner om å renovere tre prosent av sin bygningsmasse årlig. - Kravet er urealistisk, skriver CEMR i enn pressemelding. I tillegg til kravet om å renovere offentlige bygg slik at byggene blir blant landets 10 % mest energieffektive bygg, stiller direktivforslaget krav til energieffektivitet i produkter og bygg i anskaffelser.

Direktivet, som vil gjelde fra 1. januar 2014, dersom det blir vedtatt av Parlamentet og Rådet til høsten, stiller store krav til kommuner og fylkeskommuner uten å identifisere nødvendige verktøy og finansiering for å nå målet. Europeisk kommunesektor mener derfor målet er for ambisiøst og ber om fleksibilitet for kommunesektoren i planlegging og investering i renovasjon av offentlige bygg.

EU har som et av sine hovedmål frem mot 2020 at energiforbruket i Europa skal reduseres med 20 prosent sammenliknet med 1990-nivå. Foreløpig ligger EU imidlertid an til å bare å nå 10 prosent reduksjon. Kommisjonen har derfor lagt fram et nytt direktiv på området. Da bygg står for om lag 40 prosent av energiforbruket i Europa og 35 prosent av CO2 utslippene, så er det bygg tiltakene som direktivet retter seg inn mot. Direktivet vil supplere det eksisterende direktivet om energiforbruk i bygg som er bakgrunnen for blant annet den eksisterende energisertifiseringsordningen i Norge.


Kilde KS


av Torkelsen, Jan H., publisert 28. juni 2011 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)