Agder-fylkene har vedtatt felles utviklingsprogram for utvalgte satsinger. For 2011 er det i regionalt utviklingsprogram (RUP) Agder satt av 1 mill. kroner til felles folkehelsetiltak, der Vest - Agders andel er på 0,6 mill. kroner. Folkehelsearbeid er et tverrfaglig arbeidsfelt. For å møte folkehelse- og levekårsutfordringene må det arbeides langsiktig og systematisk, og det må settes inn målrettede tiltak på flere områder.

av Macdonald, Cheryl, publisert 15. juni 2011 | Skriv ut siden