Havforskingsinstituttet i Flødevigen har nå kartlagt viktige naturtyper, fiskeressurser og vegetasjonsforhold langs Vest-Agder kystlinje. Arbeidet er gjennomført etter en avtale mellom Vest-Agder fylkeskommune, samtlige kystkommuner i fylket og Havforskningsinstituttet. Kartleggingen, som pågikk fra 2007 til 2010 omfattet fem naturtyper. ålegressenger, gytefelt for kysttorsk, bløtbunnsområder, tareskog og østers. Grunnen til at disse naturtypene ble valgt er at dette er områder der fisken legger egg eller finner næring. Østers ble i tillegg kartlagt da dette er en fremtidig høstbar art.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. juni 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer