Havforskingsinstituttet i Flødevigen har nå kartlagt viktige naturtyper, fiskeressurser og vegetasjonsforhold langs Vest-Agder kystlinje. Arbeidet er gjennomført etter en avtale mellom Vest-Agder fylkeskommune, samtlige kystkommuner i fylket og Havforskningsinstituttet. Kartleggingen, som pågikk fra 2007 til 2010 omfattet fem naturtyper. ålegressenger, gytefelt for kysttorsk, bløtbunnsområder, tareskog og østers. Grunnen til at disse naturtypene ble valgt er at dette er områder der fisken legger egg eller finner næring. Østers ble i tillegg kartlagt da dette er en fremtidig høstbar art.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. juni 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer