Høsten 2010 behandlet de politiske organene i fylkeskommunen bygningsmessige oppgraderingsbehov ved de videregående skolene i Søgne, Mandal og Vennesla. Det ble vedtatt å gå videre med planleggingsarbeidet i alle tre prosjektene. Fylkestinget besluttet i dag at et forprosjekt som nå er klargjort for Vennesla videregående skole, som omfatter nytt tilbygg for transport-/logistikkfag og arbeidslivstrening, godkjennes. Forprosjektet skal danne grunnlag for anbudsinnhenting og oppføring.

Planlagt areal er 1000m², kostnadsberegnet til 31 millioner kroner. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med byggestart høsten 2011 og ferdigstillelse høsten 2012. Det ble samtidig vedtatt at skisseprosjektene for Søgne videregående skole og Mandal videregående skole skal fremlegges for politisk behandling til høsten parallelt med fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015.

Plan- og byggekomiteene for prosjektene i Mandal og Søgne har ønsket å legge til rette for best mulige prosesser knyttet til arealeffektivisering og kostnadsoptimalisering og har derfor valgt å gi prosjektorganisasjonene nødvendig tid til dette. Planlegningsarbeidet i Vennesla er kommet betydelig lengre grunnet mindre kompleksitet og et mindre areal. I dette prosjektet er sluttdatoen regulert ut fra en gjeldende husleiekontrakt som utløper i 2012.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. juni 2011 | Skriv ut siden