Biblioteket er i dag plassert i kjelleren i rådhuset. Lokalene er på 310 kvadratmeter og lite funksjonelle for et moderne bibliotek. Allerede i 1977 ble det fra Vest- Agder fylkesbiblioteks side pekt på at lokalene er for små og trange, og de gir lite mulighet til å presentere bibliotekets tilbud på en tiltalende måte.

Dessuten er tilgjengeligheten til biblioteket i dag dårlig for brukere som trenger universell utforming. Adkomsten er gjennom en tung branndør og ned en lang trapp før man kommer til bibliotekets skranke og samlinger. For bevegelseshemmede, små barn og brukere med rullestol er biblioteket svært uegnet slik det er i dag.

Til tross for disse begrensninger har biblioteket godt besøk og høye utlånstall. Gjennom årene har man forsøkt å løse denne utfordringen ved å jobbe med flere ulike alternativer for hvordan man kan flytte hele eller deler av biblioteket opp fra kjelleren.. Den løsning man ser for seg i dag er at hele biblioteket flyttes opp i første etasje med alle publikumstjenester samlet på ett plan. Magasiner, møterom og liknende kan fortsatt bli værende i kjellerlokalene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. juni 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer
 • Risøbank I Mandal
  av jto, 27.09.19

  Stabil virksomhet for Risøbank IKS i Mandal

  Les mer
 • Jury Fylkeskulturprisen 2019
  av jto, 26.09.19

  Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge er oppnevnt

  Les mer