Biblioteket er i dag plassert i kjelleren i rådhuset. Lokalene er på 310 kvadratmeter og lite funksjonelle for et moderne bibliotek. Allerede i 1977 ble det fra Vest- Agder fylkesbiblioteks side pekt på at lokalene er for små og trange, og de gir lite mulighet til å presentere bibliotekets tilbud på en tiltalende måte.

Dessuten er tilgjengeligheten til biblioteket i dag dårlig for brukere som trenger universell utforming. Adkomsten er gjennom en tung branndør og ned en lang trapp før man kommer til bibliotekets skranke og samlinger. For bevegelseshemmede, små barn og brukere med rullestol er biblioteket svært uegnet slik det er i dag.

Til tross for disse begrensninger har biblioteket godt besøk og høye utlånstall. Gjennom årene har man forsøkt å løse denne utfordringen ved å jobbe med flere ulike alternativer for hvordan man kan flytte hele eller deler av biblioteket opp fra kjelleren.. Den løsning man ser for seg i dag er at hele biblioteket flyttes opp i første etasje med alle publikumstjenester samlet på ett plan. Magasiner, møterom og liknende kan fortsatt bli værende i kjellerlokalene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. juni 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer