Hovedutvalg for kultur og utdanning fikk etter at fylkeslandbruksstyret ble lagt ned i denne valgperioden midlertidig ett ekstra medlem. Hovedutvalgets antall representanter reduseres tilbake til elleve fra og med neste valgperiode. Hovedutvalg for kultur og utdanning får ansvar for kulturområdet. Dette innbefatter områdene innenfor kulturminnevern, arkiv, bibliotek, museum og allmennkultur. Det gjøres følgende unntak: Saker i skjæringspunktet kulturminnevern/arealsaker behandles i Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø.

Administrasjonsutvalget skal videreføres med åtte medlemmer, hvor fem medlemmer velges av

Fylkesutvalget orienteres om Kildenutbyggingen
Fylkespolitikernes hverdag består av mange gjøremål. Her orienteres fylkesutvalget om Kildenutbyggingen
fylkestinget. To velges blant medlemmene i fylkesutvalget. En velges blant medlemmene i samferdsel-, areal- og miljøutvalget og en velges blant medlemmene av hovedutvalg for kultur og utdanning. Fylkestinget velger leder og nestleder blant de politiske medlemmene. Lederen skal ikke være fast medlem av andre hovedutvalg eller fylkesutvalget. Gjeldende ordning har vært at fylkesvaraordføreren har vært leder av administrasjonsutvalget.

Fylkestinget vil også ved oppnevning av folkevalgte til styrer og råd i selskaper og stiftelser gjøre dette slik at man i størst mulig grad unngår habilitetskonflikter som følge av endringer i forvaltningsloven.

Fylkesrådmannen ble anmodet om å vurdere om fylkestingets samlinger skal formidles via web-TV.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer