Etter at Agderrådet ble vedtatt nedlagt, er det behov for at andre eiere overtar aksjeposten i Sørlandets Europakontor. Agderrådet eier 325 aksjer, som utgjør 32,5 prosent av aksjekapitalen i Sørlandets Europakontor AS, til en bokført verdi på 69.550 kroner. Agderrådets arbeidsutvalg besluttet i april at fylkeskommunene skulle anmodes om å kjøpe aksjeposten til bokført verdi. Utvalget la opp til at Vest-Agder fylkeskommune kjøper 60 prosent som tilsvarer 195 aksjer og Aust-Agder fylkeskommune 40 prosent som innebærer 130 aksjer. Verdien per aksje er 214 kroner. Fylkestinget besluttet mandag at Vest-Agder fylkeskommunen kjøper sin andel for 41.730 kroner.

Vedtaket ble fattet i tilknytning til en orienteringssak om fylkeskommunens økonomi etter første tertial i år. Den viser at det ut fra det grunnlaget som forelå da rapporten ble utarbeidet ikke forventes avvik i forhold til gjeldende budsjettvedtak for 2011.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden