Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om retningslinjer for bruk av brune skilt i Vest-Agder. Brune skilt er ment brukt for å skilte til severdigheter og opplevelsesbasert næring som tilfredsstiller visse kriterier. Disse kriteriene er i stor grad fastsatt gjennom skiltforskriften. Som vegeier har fylkeskommunen plikt til å følge opp bruken av disse skiltene, og det er derfor viktig å få klargjort retningslinjer for dette. Avgjørende myndighet for all skilting ligger hos Statens vegvesen, og deres skiltnormaler, samt krav om tilrettelegging og informasjon, vil være styrende for all bruk av brune skilt.

Statens vegvesen opererer med klare kriterier som skal innfris for at brune skilter skal kunne benyttes. Disse kriteriene kan ikke fravikes. Kriteriene i skiltforskiften innebærer blant annet krav til:
-Tilrettelagt parkering
-Tilgjengelig informasjon om severdigheten, på flere språk
-Universell utforming
-At skiltet er anbefalt av kompetent myndighet på fylkesnivå, eksempel fylkeskonservator, kulturmyndighet eller miljøvernavdeling.

For å få satt opp severdighetsskilt og skilt til museum og gallerier kreves med andre ord en anbefaling fra fylkeskommunal myndighet. Vest-Agder fylkeskommunes retningslinjer legger nå opp til at for severdighetsskilt (640.10) innebærer dette at fylkeskonservator utarbeider en liste over steder som kvalifiserer til bruk av brune skilt. For museum og gallerier (640.12) innebærer dette at samferdsels- og kulturseksjonen i samarbeid innstiller på anbefaling om bruk av slike skilt.

Det er ønskelig å begrense mengden brune skilt til bruk for severdigheter av nasjonal verdi. I den grad det lar seg gjøre vil fylkeskommunen i samarbeid med Statens vegvesen ha en dialog på muligheten for å skilte med hvite skilt til andre severdigheter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. juni 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer