Vest-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil 250.000 kroner til delvis finansiering av kostnader til bygging av Ådneram beredskapsgård i Sirdal. Det besluttet et enstemmig fylkesutvalg i dag. Beredskapsgården skal være et kompetansesenter for friluftsliv og beredskap, hvor barn og unge kan få opplæring og trening i friluftsliv og beredskap. I tillegg skal det være et senter for beredskapen i øvre Sirdal. Ådneram beredskapsgård har et totalbudsjett på 15 millioner kroner og søker om offentlige deltakelse på 2 millioner kroner.

Foreningen Ådneram Beredskapsgårds formål skal være å bygge og drive et beredskapssenter på Ådneram i Sirdal kommune. Foreningen skal eie beredskapsgårdens bygningsmasse som skal bygges på fremmed grunn etter avtale med grunneier. Foreningen skal kunne drive korttidsutleie av lokalene til personer/lag/foreninger/firmaer med aktiviteter som oppfyller samme formål. I vintersesongen skal Ådneram beredskapsgård være beredskapsstasjon med fast bemanning fra Rovernes beredskapsgruppe i helger og ferier fra jul til påske.

Beredskapsgården skal ha 36 sengeplasser fordelt på ni rom med dusj og toalett, noe som er en høy standard i speidermålestokk. Bygget er planlagt ut fra allmenne hensyn, hvor brukerne i tillegg til speiderne vil være skoler, lag, forening og bedrifter. Målet er at det skal være rimelig leie, slik at bruk av stedet skal være økonomisk mulig for alle.

Beredskapsgården skal drives av Rovernes beredskapsgruppe, som har 150 speidere over 16 år. Sommeren blir tid for åpne speiderleirer, og den kan da inngå i kommunale ferietiltak.

I tillegg til Rovernes beredskapsgruppes egen bruk og mulige utleie, vil det legges til rette for at beredskapsgården kan være disponibelt som grendehus, med muligheter for tilbud innen kultur og kino.

Bygget vil være tilrettelagt for kommunale legetjenester med behandlingsrom, og et sambands- og beredskapsrom til disposisjon for politiet ved søks- og redningsaksjoner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. juni 2011 | Skriv ut siden