Prosjektet, som nå mottar fylkeskommunal støtte, gjelder opparbeiding av en promenade på utsiden av gamle fylkesvei 651 mellom bykjernen og badehuset på Sundsodden. Promenaden vil ligge vis a vis gjestehavnen og inntil en ny småbåthavn, som skal realiseres samtidig. Utsikten fra promenaden mot skjærgården, indre havn og sentrumsbebyggelsen er meget fin. Eksisterende vei skal smales inn til 5,5 meter. Dette vil gi en ønsket fartsreduserende effekt og gi mer rom til promenaden og brukerne.

Mellom promenaden og veien planlegges en rullesteinbelagt rabatt med enkelte trær og noe beplantning i form av prydgress. På utsiden av promenaden langs ny båthavn kommer en kant med grovhugne granittstein, som danner overgangen mellom småbåthavnen og promenaden. Dette åpner for et felt, der belysningen kan plasseres sammen med benker langs strekningen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. juni 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer