Fylkesutvalget sa seg i dag positivt til at det opprettes to bedriftsstipendiater for reiseliv som en prøveordning fra 2012. Prøveordningen er knyttet til at Universitetet i Agder tilbyr et bachelorstudie i ”Opplevelsesbasert reiseliv”. Studiet startet opp for tre år siden. I den forbindelse foreslås at det opprettes en bedriftsstipendiatordning tilknyttet studiet. Målgruppen er studenter som har gjennomført studiet og ønsker relevant arbeidserfaring. Det er ønskelig å satse på to stipendiater fra og med august 2012, hver med 12 måneders varighet.

Ordningen vil, etter fylkesrådmann Tine Sundtofts mening, gjøre det mer attraktivt å søke seg til studiet i ”Opplevelsesbasert reiseliv”. Det vil, etter fylkesrådmannens vurdering, også kunne styrke kompetansen til både student, universitetet og reiselivsnæringen samt forsterke samarbeidet mellom de involverte parter og fylkeskommunen.

Vest-Agder fylkeskommune vil være ansvarlig for, og koordinere ordningen. Det vil også være fylkeskommunen som står for utlysning ut til næringen. Fylkeskommunen vil også bære en finansieringsandel.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. juni 2011 | Skriv ut siden