Kvinesdal kommune søker Vest-Agder fylkeskommune om tilskudd til finansiering av utvidelse av Kvinesdal Kulturhus. I forrige uke gikk fylkesutvalget inn for at søknaden skal imøtekommes. I dag fulgte også hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø opp med en tilsvarende anbefaling. Konkret legges det opp til at fylkeskommunen skal bidra med totalt fem millioner kroner. Av disse disponeres tre millioner kroner til første byggetrinn som omfatter utvidelse av biblioteket og to millioner kroner til andre byggetrinn som vil gi Kvinesdal en ny kinosal. Fylkestinget fatter sitt vedtak 20. juni.

Kvinesdal kommune åpnet i 1985 Kvinesdal Kulturhus med kultursal, bibliotek og vestibyle, samt diverse garderobeanlegg, tekniske rom og møterom. Bygget er nå 26 år gammelt og har vært besøkt av i gjennomsnitt 60 000 hvert år. Kvinesdal Kulturhus er den viktigste kulturelle møteplassen i kommunen. Samtidig har utviklingen vist at det har for lite areal til bibliotek, kiosk og vestibylefasiliteter. Det er dette man nå ønsker å tilfredsstille ved utvidelsen.

Utvidelsen av kulturhuset er delt opp i to byggetrinn og er planlagt realisert i 2014.

av hoved.aspx?m=8&amid=42698, publisert 15. juni 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Vest -Agder Fylkesmuseum - Setesdalstunet
  av jto, 22.11.19

  Det er bevilget midler til videreutvikling av Kristiansand museum

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer