Statens vegvesen har nå utarbeidet budsjettforslaget 2012 for riksveinettet. Budsjettforslaget omhandler investeringer, drift og vedlikehold på veinettet som staten har ansvar for. Fylkeskommunene er nå blitt bedt om å gi sine kommentarer til høringsforslaget. Da fylkestinget tirsdag behandlet budsjettforslaget ble veiforbindelsen riksvei 41 fra E-18 øst for Kristiansand, Kjevik flyplass og videre til gensen mellom Vest- og Aust-Agder et tema. Fylkestinget er ikke fornøyd med at det ikke foreslås utbedringstiltak på denne strekningen. Den er etter fylkestingets oppfatning i svært dårlig forfatning og det er et stort behov for utbedringer. Fylkestinget ber derfor om at strekningen blir prioritert i riksveibudsjettet fra 2012. Det forutsettes videre at vegvesenet setter i gang planarbeider for ny riksvei til Kjevik.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. juni 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer