Statens vegvesen har nå utarbeidet budsjettforslaget 2012 for riksveinettet. Budsjettforslaget omhandler investeringer, drift og vedlikehold på veinettet som staten har ansvar for. Fylkeskommunene er nå blitt bedt om å gi sine kommentarer til høringsforslaget. Da fylkestinget tirsdag behandlet budsjettforslaget ble veiforbindelsen riksvei 41 fra E-18 øst for Kristiansand, Kjevik flyplass og videre til gensen mellom Vest- og Aust-Agder et tema. Fylkestinget er ikke fornøyd med at det ikke foreslås utbedringstiltak på denne strekningen. Den er etter fylkestingets oppfatning i svært dårlig forfatning og det er et stort behov for utbedringer. Fylkestinget ber derfor om at strekningen blir prioritert i riksveibudsjettet fra 2012. Det forutsettes videre at vegvesenet setter i gang planarbeider for ny riksvei til Kjevik.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. juni 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer