Fylkestinget behandlet i går en strategisak hvor fylkespolitikerne fastsetter retningslinjer for fylkesrådmannens utarbeidelse av forslag til årsbudsjett for neste år og økonomiplan for de kommende fire årene. Et av fylkeskommunens sentrale ansvar er kollektivtrafikken. I 2007 opprettet fylkeskommunen sammen med Kristiansand kommune Agder Kollektivtrafikk AS som skal tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Fylkestinget vedtok enstemmig at det skal opprettholdes et høyt bevilgningsnivå for kollektivtransporten. Et flertall på 18 mot 17 av representantene besluttet imidlertid at fylkestinget ikke anser at rushtidsavgift skal være en del av Agder Kollektivtrafikk AS sin finansiering.

Agder Kollektivtrafikk AS gikk i 2010 med et lite overskudd. Fylkesrådmann Tine Sundtoft skriver i stragisaken at det legges opp til at dette skal fortsette slik at selskapet kan bygge opp en mindre bufferkapital. Hun opplyser at belønningsmidlene til kollektivtransport og redusert biltrafikk i Kristiansandsregionen, hvor 25 millioner årlig disponeres til Agder Kollektivtrafikk AS etter gjeldende avtaler, vil bortfalle fra og med 2013. -Dersom bortfall av belønningsmidlene fører til reduksjon av selskapets økonomiske rammer, må selskapet gjennomføre store kostnads- og rutereduksjoner samt vesentlige takstøkninger, skriver fylkesrådmannen i saksfremlegget..


av Torkelsen, Jan H., publisert 21. juni 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer