Etter fem års arbeid med å utvikle digitale læremidler opplever Nasjonal digital læringsarena - NDLA - et gjennombrudd i klasserommene i videregående skole i 18 av landets 19 fylker. -Våre trafikktall viser at vi har økt med 87 prosent sammenlignet med i fjor, og vi får mange tilbakemeldinger som tyder på at vi er på rett vei, sier Øivind Høines, daglig leder i NDLA til Aftenposten. I 2006 bevilget Kunnskapsdepartementet 15 millioner kroner til utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring gjennom Nasjonal digital læringsarena som et fylkeskommunalt samarbeid over en tre års periode. Nå finansieres NDLA av 20 prosent av lærebokbudsjettet til fylkeskommunene. Vest-Agder er en av partnerne.

- For oss er det viktig at vi har ulike modeller for læremidlene. Vårt flaggskip er tilbudet vi har i naturfag, her har vi også i mange år hatt dyktige og kritiske brukere gjennom Naturfagsenteret, sier Øivind Høines.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. juni 2011 | Skriv ut siden