Vest-Agder fylkeskommune har mottatt søknad om bygging av Kvævebekken kraftverk i Sirdal kommune. Kraftfjell AS vil utnytte vannfallet i Kvævebekken til kraftproduksjon. Kraftfjell AS er et nyopprettet selskap for utvikling av fornybar energi. Det er presentert to utbyggingsalternativer. Alternativ A har vannvei på nordøstsiden av Kvævebekken, og alternativ B har vannvei på sørvestsiden av Kvævebekken. Fylkesutvalget behandlet søknaden i dag og gjorde det klart at Vest-Agder fylkeskommune er positive til utbyggingen av både alternativ A og B.

Vannveien til alternativ A består av en boret sjakt, tunnel og nedgravde rør. Vannveien til alternativ B består av en kort boret sjakt og nedgravde rør. Kraftverket skal bygges uten regulering. Kraftstasjonen skal for begge alternativer ligge i dagen. Den vil ha en estimert årsproduksjon på 5,2 GWh.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. juni 2011 | Skriv ut siden