Stadig flere langs kysten fra Trondheim til Kristiansand mobiliserer nå for en bedre hovedvei langs sørvestlandskysten. -Initiativet ”Ferjefri E39” angår Vest-Agder i høyeste grad. Vi er positive til ethvert initiativ som understreker hvor viktig E39 er for verdiskapning, eksport og bosetting i landet vårt, og slutter helhjertet opp om arbeidet for en bedre ”stamvei” på Sørlandet og Vestlandet.Den viktigste strekningen for Vest-Agder er Kristiansand – Stavanger. Hele 87 prosent av E39 fra Kristiansand og vestover har dårligere standard enn veinormalene foreskriver. Trafikken er sterkt økende, og det er veldig mye tungtrafikk på strekningen, sier fylkesordfører Thore Westermoen.

Han viser til at Vest-Agder er et stort industrifylke og Norges største eksportfylke av bearbeidede varer. -Ingen andre enkelttiltak vil bety mer for næringsutviklingen enn en ny og bedre vei. Vi mener det er svært viktig for utviklingen av Sørlandet å videreutvikle kommunikasjonen og samarbeidet med Rogaland og Vestlandet, fastslår fylkesordføreren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer