Bragdøya har et stort utbud av medlemsaktiviteter, åpne arrangementer og kurser. Blant annet har kystlaget arrangert flere konserter, friluftsaktiviteter, markeder samt flere kurs primært knyttet ti
Bragdøya med saltbuene
Bragdøya med saltbuene
l båtliv. Dessuten har kystlaget ansvar for vedlikehold og publikumsaktiviteter knyttet til fartøyene Dagmar Los, Nesebuen, Pil, Andabeløy, Vikre og flere småbåter. Pil og Vikre mottok i 2010 støtte til vedlikehold og restaurering som del av fylkeskommunens tilskudd til fartøyvern.

Kystlaget jobber også aktivt med utviklingen av Grønning fyr og Bragdøya Lystgård. Siden 2007 har man arbeidet for å tilrettelegge Grønningen fyr for besøk og utleie. Antallet av gjester har økt de siste årene. For lystgården har man sluttført en utviklingsplan og mottatt midler fra Norsk Kulturminnefond til utvendig restauring av Gerrads villa, som er første prioritet i utviklingsarbeidet.

av admin, publisert 15. juni 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer