Stortingets kommunalkomite fulgte i går ikke opp et forslag fra Frp-representantene i komiteen, Gjermund Hagesæter, Per-Willy Amundsen og Åge Starheim om å legge ned fylkeskommunen. Bare Høyre støttet forslaget da kommunalkomiteen avga sin innstilling i går. Forslaget gikk på at fylkeskommunen skal som selvstendig folkevalgt forvaltningsnivå, slik at fylkestingsvalget til høsten blir det siste. Oppgavene skal fordeles mellom stat og kommune. Fremskrittspartiet og Høyre mener at regionreformen ikke har ført til noe mer hensiktsmessig oppgavefordeling, og heller ikke styrket fylkeskommunens status i befolkningen.

Flertallet av regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre vil beholde fylkeskommunen.

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsetes uttaler i en vurdering av forslaget at forvaltningsreformen, med fylkeskommunens nye oppgaver, har virket altfor kort tid til å reversere reformen. De oppgavene som fylkeskommunene fikk ansvaret for krever et større befolkningsgrunnlag enn den enkelte kommune, mener Navarsete.


av Torkelsen, Jan H., publisert 10. juni 2011 | Skriv ut siden