På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har International Research Institute of Stavanger (IRIS) gjennomført en undersøkelse av oppfølgingen av Interreg-prosjekter i fylkeskommunene. Regionalsjef Kjell Abildsnes og internasjonal rådgiver Jon halvard Eide ble intervjuet om Vest-Agder fylkeskommunes deltakelse i prosjektene North Sea Cycle Route og Nordlige Maritime Korridor som ledd undersøkelsen. Oppsummeringen viser at Interreg har satt varige spor i det norske, regionale utviklingsarbeidet. Hvert tredje Interreg-prosjekt med norske partnere har ført til nye politiske veivalg for regionalt utviklingsarbeid i fylkeskommunene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. juni 2011 | Skriv ut siden