-Vest-Agder fylkeskommune og vi fylkespolitikere har i mange år hatt stor glede og nytte av å ha dere på laget. Dere har vært gode kolleger for oss fylkespolitikere. Dere har vist et utrolig engasjement for politisk virksomhet, sa fylkesordfører Thore Westermoen da han under fylkestingets samling mandag kunne overrekke KS-hedersmedalje til tre veteraner i fylkespolitikken som takker av når denne valgperioden er omme ved fylkestingsvalget i september. De tre veteranene: Irene Myklebust Haugaa (H), Arild Birkenes (FRP) og Jon Grindland (SP) ble gratulert av fylkestinget og fylkeskommunens administrasjon med stående applaus.

Irene M. Haugaa fra Kristiansand har representert Høyre i Vest-Agder fylkesting i perioden fraIrene M. Haugaa 1983 – 2011. Hun er nå inne i sin syvende og siste periode i fylkestinget. Ved periodens utløp har hun 28 sammenhengende år som fylkestingsrepresentant. Hun har vært fylkesvaraordfører og leder av hovedutvalg for samferdsel areal og miljø. I tillegg har hun hatt flere andre verv som medlem av ulike styrer, råd og utvalg. Blant de mest sentrale kan nevnes styreleder for henholdsvis Stiftelsen Bredalsholmen dokk og fartøysvern og Stiftelsen Hestmanden.

Arild Birkenes fra Songdalen har representert Høyre og Fremskrittspartiet i Vest-Agder fylkestingArild Birkenes FRP i periodene 1979 – 1987 (Høyre) og 1999 - 2011 (FrP), til sammen 20 år. I tillegg har Birkenes representert FrP i kommunestyret i Songdalen i periodene1991- 1995 og 2003 – 2011, til sammen 12 år. I åtte år har han vært medlem av både fylkesting og kommunestyre. Han har også vært leder og medlem i fylkeslandbruksstyret i en årrekke. I tillegg har han hatt flere andre verv som medlem av ulike styrer, råd og utvalg i både fylkeskommunal og kommunal regi.

Jon Grindland fra Songdalen har representert Senterpartiet i Vest-Agder fylkesting i perioden fraJon Grindland. Senterpartiet 1995 – 2011, til sammen 16 år. I tillegg har Grindland representert Senterpartiet i kommunestyret i Songdalen i periodene 1979 – 1983 og 1991 – 1995. Til sammen åtte år. Han har vært både leder og medlem i hovedutvalg for helse og sosialsaker, leder av hovedutvalg for kultur og utdanning og han er for tiden leder av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
KS-medalje til Birkenes, Haugaa og GrindlandKS-medaljørene. Fra venstre Arild Birkenes (FRP), Irene M. Haugaa (H) og Jon Grindland (SP).

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. juni 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer
 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer