Torsdag 9. juni ble det avholdt kurs i kommunal planstrategi på Rosfjord hotell i Lyngdal.

I forbindelse med ny planlov er det satt krav om at kommunene innen 2012 skal utarbeide en kommunal planstrategi. På denne bakgrunn arrangerte Fylkesmannen i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune et seminar om temaet. En sentral bidragsyter var Erik Plathe fra Asplan Viak. Rundt 60 personer deltok.
Kommunal planstrategi som et vektøy
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planstrategi
Kommunal planstrategi, et prosjekt i Vest-Agder
Sirdal: Utfrodringer i forhold til overordnet planarbeid
Farsund: Tanker om kommunal planstrategi
Kristiansand: Hvordan gjør vi det?
Invitasjon: Samling om kommunal planstrategi
Deltagerliste

av admin, publisert 16. juni 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer