Som et ledd i Utenriksdepartementets arbeid med å styrke informasjonen og kompetansen om EU/EØS etableres det et nettverk for ledere og saksbehandlere i forvaltningen. Formålet med nettverket er å effektivt kunne dele all den verdifulle kompetansen og erfaringen som finnes i departementene og i underliggende etater.- Det gjøres mye bra arbeid med EU/EØS-saker, og vi ønsker at EØS-nettverket skal bidra til å styrke dette arbeidet ytterligere, sier avdelingsdirektør Per Strand Sjaastad i UD i en pressesak.

- Formålet med nettverket er å holde alle involverte og interesserte godt oppdatert på EØS, og dele erfaringer og betraktninger av betydning for vårt arbeid. Arbeid opp mot EU-systemet er et håndverk – faglig, prosessuelt, politisk. Hver for oss besitter vi mye kunnskap og ferdigheter – ved å dele dette blir den felles kompetanse enda større, sier Sjaastad.

Nettverket vil være et supplement til viktige kilder til informasjon om EØS, som Europaportalen, EU-delegasjonens hjemmeside, Europalov og Depweb.


av Torkelsen, Jan H., publisert 20. juni 2011 | Skriv ut siden