Fylkesutvalget har behandlet samfunnsdelen av en revidert kommuneplan for Mandal som er ute til offentlig høring. Utvalget ser positivt på kommunens visjon og satsingsområder og mener satsingen i planen harmonerer med strategiene i Regionplan Agder 2020. Mandal kommune gis honnør for et godt gjennomarbeidet plandokument som vil gi et godt grunnlag for planlegging og styring fremover. Fylkesutvalget peker imidlertid på at kommunen er en stor arbeidsgiver og at det er viktig at kommunen tilbyr lærlingplasser i en rekke ulike fag. Det er fylkestinget som vil avgi fylkeskommunens endelige uttalelse til planen 20. juni.

Innholdet i samfunnsdelen bærer preg av at Mandal er i utvikling, med stor vekst i innbyggertall og store utbyggingsprosjekter som kulturhus og skoleutbygging. Kommunen har lagt til grunn at kommuneplanen skal legge rammene for utviklingen mot et enda bedre lokalsamfunn, slik at Mandal skal forbli det soleklare valget. Visjonen i denne kommuneplanperioden er en videreføring og er: ”Mandal er Det soleklare valget”. Visjonen bygger opp rundt optimisme, tilhørighet, trivsel, identitetsfølelse og et godt sted å bo.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. juni 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer