Nasjonalt tilsyn våren 2011 viser at mange skoler og kommuner ikke følger regelverket som skal legge til rette for et godt skolemiljø for elevene. Av de 129 skolene som ble kontrollert, gikk bare 11 skoler fri for reaksjoner. - I Vest-Agder har Fylkesmannen ført tilsyn med sju skoler i to kommuner våren 2011. Vi har funnet de samme manglene som gjelder på landsbasis. Ingen av de sju skolene har gått fri fra pålegg, sier seniorrådgiver Maiken Messel. Fylkesmannen i Vest-Agder fortsetter tilsynet til høsten med tilsyn i fylkeskommunen og tre kommuner til, til sammen ni skoler hvorav tre videregående.

Temaet for Utdanningsdirektoratets felles nasjonale tilsyn i 2010 og 2011 er elevenes psykososiale miljø. Vi undersøker hvordan kommuner og skoler sørger for at elevenes sosiale miljø på skolen er godt. Første runde av tilsynet viste at mange skoler har planer for arbeidet, men at de ikke følger det opp i praksis. Andre runde av tilsynet bekrefter dette inntrykket.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. juni 2011 | Skriv ut siden