Eyde-nettverket søker Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner om et ekstratilskudd for 2011. Tilskuddet skal gå til medfinansiering av nettverkets videreutvikling og synliggjøring av bedriftenes arbeid med samfunnsansvar og nettverkets forarbeid for utvikling av felles testanlegg. Vest-Agder fylkeskommune har tidligere bevilget 240 000 kroner i tilskudd til nettverket for i år. Nå har fylkesutvalget imøtekommet en søknad om et ekstratilskudd på 180 000 kroner til nettverket for 2011. Tilskuddet er betinget av at Aust-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på 120 000 kroner.

Sørlandets prosessindustribedrifter står bak Arena Eyde. Nettverket jobber for at den kraftbaserte prosessindustrien videreutvikles som livskraftig næring i Agder og i Norge. Ved å samarbeide regionalt om å bygge kompetanse og utvikle felles tiltak som øker lønnsomheten og konkurransekraften for bedriftene, ønsker Eyde-nettverket å styrke de regionale fortrinnene for lokalisering og utvikling av prosessindustrien. I 2009 ble Eyde-nettverket et av Innovasjon Norge sine Arenaprosjekter med navnet Arena Eyde.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. juni 2011 | Skriv ut siden