I en kronikk på nettsiden til Norges Naturvernforbund argumenterer Naturvernforbundet i Vestfold, Telemark og Kristiansand for en utbygging av Vestfoldbanen som et første ledd en moderne jernbane mellom Østlandet og Sørlandet. De peker på at Vestfoldbanen, som nå er i fokus for offentlig debatt, er viktig av flere grunner. Den er viktig for å få et godt og konkurransedyktig kollektivtilbud fra Grenland til Oslo via Vestfold-byene. Men den vil også bli et viktig ledd i en moderne jernbane mellom Østlandet og Sørlandet – og videre til Rogaland. Det vil være svært korttenkt å ikke ta hensyn til det siste når planene for ny jernbane nå skal lages, uttrykkes det. Les hele kronikken her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. juni 2011 | Skriv ut siden