-Vi sitter på mye godt materiale som kan være til nytte for kommuner og fylkeskommuner. Det sier Carlo Aall i Vestlandsforskning. Han har vært prosjektleder i det treårige internasjonale prosjektet Clim-ATIC som nylig ble avsluttet. Bak prosjektet står et partnerskap av tretten organisasjoner, og ytterligere ti tilknyttede organisasjoner i partnerskap, fra Skottland, Sverige, Finland, Norge og Grønland. Prosjektet involverte interessenter som arbeider i partnerskap med offentlige og akademiske institusjoner fra hver region. Arbeidet har vært basert på å undersøke mulighetene for ulike samfunn og sektorer til å utvikle tilpasningsevne med tanke på klimaendringene, der lokale økonomiske og sosiale fordeler kommer inn.

Muligheter
Forskningsleder Carlo Aall opplyser at det overordnede målet for Clim-ATIC-prosjektet var å etablere en informasjons-, opplærings- og rådgivningsservice for klimatilpasning til samfunn over hele den nordlige periferien. Prosjektet og den nettbaserte servicen som er etablert, har særlig lagt vekt på å identifisere hvordan klimaendringer kan bringe muligheter til økt bærekraft i lokalsamfunn i den nordlige pereferi.
Identifisering
- For å kunne gi undervisning, kunnskap og erfaringer som vil være de viktigste komponentene i den nye tjenesten, arbeidet Clim-ATIC-prosjekt i samarbeid med et bredt spekter av interessenter fra hele den nordlige periferien over 3-årsperioden. Alt dette for å identifisere klimaeffekter og gjennomføre tilpasning av aktiviteter, sier prosjektlederen.
Spisses
Aall forteller at selv om prosjektet formelt er avsluttet er det avsatt en liten ressurs til å spisse den nettbaserte tjenesten som er resultatet av dette Interreg-prosjektet. Både nye oversettelser til respektive nasjonale språk og komplementære resultater, samt en mer attraktiv presentasjon vil komme etter hvert, konkluderer prosjektleder Carlo Aall.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. juni 2011 | Skriv ut siden