Regjeringen vedtok fredag i forrige uke en revidert versjon av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning. - Dette er viktig blant annet for å sikre at alle har lik tilgang til offentlige tjenester uavhengig av hva slags programvareplattform vi som enkeltpersoner velger, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud. Forskriften gjør bruk av åpne standarder obligatorisk for publisering av video-, lyd- og bildemateriale også på kommunale og fylkeskommunale nettsider.

- Jeg har en ambisjon om at vi skal ha et digitalt førstevalg. Det betyr at den digitale - altså den elektroniske - måten å tilby tjenestene på, skal være det vi bruker. Forvaltningen skal fremstå helhetlig for brukerne, og da er vi avhengige av samhandling. Derfor er arbeidet vi gjør med standardisering svært viktig, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Økt bruk av åpne standarder vil også motvirke uheldige bindinger til enkeltleverandører, skape økt konkurranse og sikre like forutsetninger for å kommunisere elektronisk med offentlig sektor, uavhengig av hvilken teknologisk plattform den enkelte innbygger eller bedrift benytter seg av.

Revidert forskrift (pdf)


av admin, publisert 23. mars 2009 | Skriv ut siden