På oppdrag fra KS har analyseselskapet Urbanet Analyse beregnet følgene av utviklingsscenarier for trafikkveksten de neste 20 årene. Rapporten ble presentert på et seminar onsdag. Den viser at det må satses langt kraftigere på kollektivtrafikken enn hva som har blitt gjort til nå. Befolkningen øker og stadig flere bor i storbyene. Dette gir fylkeskommuner og kommuner store utfordringer rundt kollektivtransport og samferdsel. Det kreves både økte ressurser og en målrettet virkemiddelbruk for å møte disse utfordringene. Behovet for investeringer i infrastruktur, vedlikeholdsetterslepet på over førti milliarder kroner på fylkeskommunale og kommunale veier, nedbyggingen av lokal kompetanse i offentlig forvaltning og behovet for endringer i Nasjonal transportplan ble diskutert på seminaret.

-400 millioner kroner ekstra i kommuneproposisjonen for 2012 dekker omtrent en prosent avGunnar Odd Eiterjord vedlikeholdsetterslepet på fylkeskommunale og kommunale veier. Etterslepet er økende og klimaendringer vil øke kostnadene ytterligere, sa Gunnar Eitejord, samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune.

-Fylkeskommunene har ikke finansiell styrke til å løse disse utfordringene. Vi må få en ny finansieringsordning på plass for å sikre kostbare kollektivtilbud og for å møte økende driftskostnader, sa Nils Aage Jegstad, fylkesordfører i Akershus.


Kilde: KS

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. juni 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer