Reglene for offentlige anskaffelser, og framtidens transportpolitikk, stod på dagsorden da politikere fra sentrale myndigheter, fylkeskommuner, kommuner og Sametinget møttes i Europapolitisk forum nylig. EU-kommisjonen er i gang med å revidere regelverket om offentlige anskaffelser. Offentlig sektor i Norge kjøpte i 2010 inn varer og tjenester for 327 milliarder kroner, eksklusiv oljesektoren. Deltakerne var enige om at felles regelverk er nødvendig for å sikre god bruk av offentlige ressurser. Samtidig pekte de på behov for å forenkle reglene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. juni 2011 | Skriv ut siden