Fylkeskommunen kjøpte i sin tid restaurantbygget på Lindesnes for å sikre at Vest-Agders tusenårsted fikk en helhetlig utforming. Det er Lindenes Fyrmuseum som etter avtale drifter bygget, men større vedlikehold av bygningen er fylkeskommunens ansvar. Høsten 2010 ble det meldt inn at det var behov for å skifte ut dagens tak med et nytt på grunn av lekkasje. Behovet for utbedringer er nå å blitt presserende, dersom en skal unngå større skader på bygget. Fylkesutvalget har nå godkjent at det legges et nytt skiftertak til vel en million kroner.

Det legges opp til at arbeidene igangsettes etter at årets hovedsesong er over, det vil si i september for å sikre at ikke skadene blir forverret under neste vinter og påfølgende stormer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. juni 2011 | Skriv ut siden