- Meir effektiv og påliteleg transport er avgjerande for å styrkja næringsliv i heile landet. Eg ønskjer difor at næringslivet skal vera med og drøfta kva for utbygging, tiltak og rammevilkår som må til for å møta utfordringane for både gods- og persontransporten, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i forbindelse med at Samferdselsdepartementet skal gjennomføre en landsomfattende møteserie der representanter fra næringslivet skal legge frem og drøfte aktuelle spørsmål knyttet til transport og logistikk. Møteserien starter nordpå og for deltakere fra Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder legges det opp til et møte i Tønsberg 15. september.

Representanter for transportnæringene og for de ansatte sine organisasjoner er også med på møtene, sammen med deltakere fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Møteserien er en del av arbeidet med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023. Meldinga skal legges frem våren 2013.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. februar 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer