- Meir effektiv og påliteleg transport er avgjerande for å styrkja næringsliv i heile landet. Eg ønskjer difor at næringslivet skal vera med og drøfta kva for utbygging, tiltak og rammevilkår som må til for å møta utfordringane for både gods- og persontransporten, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i forbindelse med at Samferdselsdepartementet skal gjennomføre en landsomfattende møteserie der representanter fra næringslivet skal legge frem og drøfte aktuelle spørsmål knyttet til transport og logistikk. Møteserien starter nordpå og for deltakere fra Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder legges det opp til et møte i Tønsberg 15. september.

Representanter for transportnæringene og for de ansatte sine organisasjoner er også med på møtene, sammen med deltakere fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Møteserien er en del av arbeidet med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023. Meldinga skal legges frem våren 2013.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. februar 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer